Başkan Seçer, Başkan İmamoğlu ile  Mersin’de depremzedeleri ziyaret etti

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

Başkan Seçer, Başkan İmamoğlu ile Mersin’de depremzedeleri ziyaret etti

İMAMOĞLU, MERSİN’DE

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem İma­moğ­lu’nu Mer­sin’de ko­nuk et­ti. Dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan böl­ge­de bir­lik­te ça­lış­ma­lar ya­pa­rak dep­rem­ze­de­le­rin yar­dı­mı­na ko­şan iki Baş­kan, bu kez Baş­kan Se­çer’in ev sa­hip­li­ğin­de bir ara­ya ge­le­rek is­ti­şa­re­de bu­lun­du. İlk ola­rak Taş Bi­na’da bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer ve Baş­kan İma­moğ­lu, yap­tık­la­rı iki­li gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ge­çi­ci Ba­rın­ma Ala­nı ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­len Ye­ni­şe­hir Fu­ar Ala­nı’na ge­çe­rek, bu­ra­da mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de­ler­le bir ara­ya gel­di­ler. Zi­ya­ret­te Baş­kan Se­çer ve Baş­kan İma­moğ­lu yo­ğun il­gi ve sev­gi ile kar­şı­la­nır­ken iki Baş­kan dep­rem­ze­de­le­re ‘Geç­miş ol­sun’ di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Burada Geçici Barınma Alanı hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer ve Başkan İmamoğlu, yaşamını yitiren vatandaşlar için de baş sağlığı dileğinde bulunarak, yaraları hep birlikte saracaklarını ve zor zamanları birlik içerisinde aşacaklarını vurguladılar. Başkan Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinde yaptıkları ikili görüşmede; hem deprem felaketinden sonra Mersin ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin deprem bölgesindeki çalışmalarını değerlendirdiklerini hem de depremin Mersin'e etkileri konusunda kendisine bilgiler verdiğini söyledi.Deprem felaketinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki bir heyetle bölgeyi gezdiklerini ve Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Seçer “Orada hem büyükşehir belediyelerimizin hem ilçe belediyelerimizin büyük gayretleri ile işbirliği halinde yaptığı çalışmalar devam ediyor. Ancak Mersin ile ilgili de özel olarak bazı değerlendirmeler yaptık. Bilindiği gibi Mersin depremden çok yoğun göç alan şehirlerin başında geliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi deprem bölgesindeki illerde yaşayan insanların akrabalarının burada yaşıyor olması, böyle bir illiyet bağının olması. Diğer bir konu, bölgenin yanı başında depremden etkilenmeyen, iklimsel, yaşam koşulları, kültür ve sosyolojik olarak bu insanlara uygun ve güvenli bir kent olduğu için burayı tercih ediyorlar” dedi. “İçme suyu konusunda problemler oluşabilir” Başkan Seçer, deprem sonrasında Mersin’e 50 bin sığınmacı ve yaklaşık 350 bin de yurttaşın geldiğini düşündüklerini belirterek yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti. Seçer, altyapı ve sağlık alanlarının yanı sıra kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle içme suyu konusunda da problemler oluşabileceğinin altını çizerek “Mersin'in şu anda 2.7 milyon nüfusa eriştiğini düşünüyoruz. Bunun yaratacağı sorunları da görüp bir an önce başta merkezi hükümetin ve bizim belediyelerimizin, diğer kurumların tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içerisinde içme suyu, ki şu anda kuraklık da hüküm sürüyor, sıkıntı yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı. Yoğun göçün ardından kentte konut probleminin de ortaya çıkabileceğini belirten Başkan Seçer “Mersin’de düşük gelirli vatandaşlarımızın sahip olacağı ölçekte konut sayısı yeterli değildir. Başta TOKİ olmak üzere bu konuda herkes ivedilikle, vakit kaybetmeden biz de dahil çalışmaları başlatmak zorundayız. Bu insanlar sürekli burada kalmayacak, konutlara geçecekler. Birçoğunun deprem travmasından dolayı kısa sürede kendi memleketlerine dönemeyeceklerini düşünüyoruz. Projeksiyonumuz bu yönde. Altyapıdan sağlık alanına, eğitim alanına, bizi ilgilendiren ilgilendirmeyen, merkezi hükümeti ilgilendiren ilgilendirmeyen bütün alanlarda yeni revizyon planlarıyla yatırımların bir an önce başlamasının, çok ivedi bir karar alınmasının gerekliliğini buradan ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 ili etkileyen depremlerin ardından acıyı milletçe hissettiklerini, sorumlulukların yerine getirilmesi halinde yapılan hataların bir daha yapılmayacağını ifade etti. İmamoğlu, “Değerli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada çok özenli bir çalışmanın içerisindeyiz ve deprem bölgesinden gerçekten evini, barkını, yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız, dostlarımız burada Mersin Büyükşehir Belediyemizin tüm sıcaklığıyla onları konuk ettiği Fuar Alanı’ndaki merkezdeyiz. Emeği geçen başta Başkanımız olmak üzere bütün yürekli çalışanlarına ve gönüllü Mersinlilere ben de buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi. “Yoğun göçün gerçekleştiği merkezlerin başında  Mersin geliyor” Yaşanan depremin ardından ilk önceliğin can kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması olduğunu, şimdilerde ise depremzedelerin barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, bir diğer önemli konunun da depremzede vatandaşların göç ettiği şehirlerdeki ihtiyaçları olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Şu anda ülkemizin birçok yöresini, şehrini etkileyen özellikle depremzede vatandaşlarımızın göçleriyle gittikleri şehirlerdeki ihtiyaçları da mühimdir. Ve takip ettiğimiz kadarıyla bu konuda belki de ilk sırada Mersin gelmektedir. Yapılan yoğun göçün gerçekleştiği merkezlerin başında Mersin geliyor. Bunu tabi Vahap Seçer Başkanımız defalarca dile getirdi. Bizlerin kent yöneticileri olarak gelen nüfusları, ekstra nüfusları en kolay ölçebileceğimiz zemin, su tüketimidir. Başkanımızın elde ettiği veriler üzerinden Mersin’de son dönemde 400 bine yakın depremzede vatandaşımızın gelmiş olabileceği öngörülmekte” dedi. “Yoğun göç alan şehirlerimizin merkezi yönetim tarafından desteklenmesi şarttır” Yoğun göç alan illerin merkezi yönetim tarafından desteklenmesinin şart olduğuna dikkat çeken Başkan İmamoğlu “Sayılara takılmaksızın, İstanbul da göçten yoğun etkilenen kentlerden birisi. Bu bağlamda Mersin başta olmak üzere bütün şehirlerimizin, yoğun göç alan şehirlerimizin merkezi yönetim tarafından desteklenmesi şarttır. Artan nüfusa göre ilave bir bütçeyle katkı sunulması ve bu bütçenin de özellikle bu şehirlerde misafir edilen insanlarımıza, vatandaşlarımıza harcanması kaydıyla onların desteklenmesi şarttır” diye konuştu. Merkezi hükümetin, yaşanan yoğun göçün ardından, göç alan şehirlerdeki ötelenen projelere ağırlık vermesi ve bu şehirlere özenli bir katkı yapması gerektiğini vurgulayan Başkan İmamoğlu “Hizmetlerin aksatılmaması adına geçmişten bugüne ertelenen ötelenen hangi iş ve proje var ise başta yine Mersin olmak üzere, bu şehirlerimize özenli bir katkı, özenli bir takip yapılarak bunların onayının verilerek, hizmetlerinin aksamaması, projelerin yürütülmesi noktasında da özel bir gayreti biz bütün hükümet yetkililerinden, merkezi idarenin bütün sorumlularından beklemekteyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Vahap Seçer ve Başkan Ekrem İmamoğlu, Yenişehir Fuar Alanı'nındaki programlarının ardından Büyükşehir' in Adres Okuma Salonu’nu ziyaret ederek, öğrencilere başarı dilediler. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Seçer ve Başkan İmamoğlu, öğrencilere zihin açıklığı dileyerek, dersleri hakkında da bilgi alıp sohbet ettiler. Başkanlar, Yenişehir'de esnaf ziyaret etti Başkan Vahap Seçer ve Başkan İmamoğlu, son olarak ise Yenişehir İlçesi Alanya Sokağı'nda esnaf ziyareti yaparak ‘Hayırlı İşler’ dilediler. Başkan Vahap Seçer ve Başkan İmamoğlu' na esnaf ziyaretleri esnasında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu eşlik etti. Başkan Seçer ve Başkan İmamoğlu esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılandı. (Büyükşehir Belediyesi)