T A R S U S   KAYMAKAMLIĞINDAN  ANLAMLI YARDIM

abdullah - 21 Şubat 2023 Salı

T A R S U S KAYMAKAMLIĞINDAN ANLAMLI YARDIM

ANLAMLI YARDIM

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus Kay­ma­kam­lı­ğı dep­rem­ze­de­le­rin ya­ra­la­rı­nın sa­rıl­ma­sı için 1000 adet ter­mal giy­si ve 1000 adet kış­lık bot gön­der­di. Bot­lar ve giy­si  dep­rem­ze­de kar­deş­le­ri­mi­ze da­ğı­tıl­mak üze­re Af­şin Kay­ma­kam­lı­ğı em­ri­ne gön­de­ril­di. Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu ‘’TAR­SUS, TÜR­Kİ­YE İÇİN TEK YÜ­REK. Bot­lar ve giy­si  dep­rem­ze­de kar­deş­le­ri­mi­ze da­ğı­tıl­mak üze­re Af­şin Kay­ma­kam­lı­ğı em­ri­ne gön­de­ril­di.’’ de­di.