Atık su arıtma tesisi enerji şebekesi tesis edilecektir

abdullah - 21 Aralık 2022 Çarşamba

Atık su arıtma tesisi enerji şebekesi tesis edilecektir

ENERJİ ŞEBEKESİ TESİSİ