KADINLAR FEDERASYON KUPASI'NDA ŞAMPİYON TARSUS BELEDİYESİ

abdullah - 22 Eylül 2022 Perşembe

KADINLAR FEDERASYON KUPASI'NDA ŞAMPİYON TARSUS BELEDİYESİ

ŞAKPİYON KADINLARIMIZ

(TAR­SUS BLD.) Bas­ket­bol Ka­dın­lar Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nın fi­na­lin­de Ela­zığ İl Özel İda­re’yi 5451 skor­la ye­nen Tar­sus Be­le­di­ye­si Ka­dın Bas­ket­bol Ta­kı­mı şam­pi­yon ol­du. Tür­ki­ye Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu 2022-2023 se­zo­nu fe­de­ras­yon ku­pa­sı fi­nal ma­çın­da Tar­sus Be­le­di­ye­si ile Ela­zığ İl Özel İda­re kar­şı kar­şı­ya gel­di. Es­ki­şe­hir'de dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yo­nun fi­nal ma­çın­da kar­şı kar­şı­ya ge­len iki ta­kı­mın ma­çı ne­fes­le­ri kes­ti. Ma­ça iyi baş­la­yan Tar­sus Be­le­di­ye­si Ka­dın Bas­ket­bol Ta­kı­mı, 2 sa­yı­lık atış ile ön­de baş­la­dı. Han­de Ku­zu ve Sas­ha Sa­mo­lı­a Go­od­lett sa­yı­la­rıy­la oyu­na de­vam eden Tar­sus Be­le­di­ye­si Ka­dın Bas­ket­bol Ta­kı­mı sert sa­vun­ma­lar­la oyu­nu sür­dür­dü.  Sas­ha Sa­mo­lı­a Go­od­lett 22, Han­de Ku­zu 12, Yağ­mur Bul 12, Ni­hal Gün­gör Yıl­dı­rım 8’in sa­yı­la­rıy­la son da­ki­ka­la­rı çe­kiş­me­li ge­çen ma­çı Tar­sus Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Ka­dın Bas­ket­bol Ta­kı­mı 54-51 ka­zan­dı. Bu so­nu­cun ar­dın­dan Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin ol­du.