6. İĞNE OYASI FASTİVALİ’NDE,  KADIN EMEĞİ ‘İĞNE OYALARI’  BÜYÜK BİR BEĞENİ TOPLADI

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

6. İĞNE OYASI FASTİVALİ’NDE, KADIN EMEĞİ ‘İĞNE OYALARI’ BÜYÜK BİR BEĞENİ TOPLADI

İGNE OYALARI BEĞENİLDİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin bu yıl or­tak­la­şa dü­zen­le­dik­le­ri 6. Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’nde, Çam­lı­yay­la­lı ka­dın­la­rın iş­le­di­ği bir bi­rin­den gü­zel iğ­ne oya­la­rı bü­yük be­ğe­ni top­lan­dı. Çam­lı­yay­la Zev­zek Te­pe­si’nde ve To­ros­lar il­çe­si Ay­va­ge­di­ği Ma­hal­le­sin­de­ki fut­bol sa­ha­sın­da açı­lan iğ­ne oya­sı stant­la­rı ser­gi­sin­de­ki el eme­ği göz nu­ru ürün­ler alı­cı­la­rı­nı bul­du. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Ga­zi­an­tep ve Mar­din’in De­rik İl­çe­si’nde ya­şa­nan ve tüm Tür­ki­ye’yi ya­sa bo­ğan elim tra­fik ka­za­la­rı se­be­biy­le fes­ti­val kap­sa­mın­da Ay­va­ge­di­ği Ma­hal­le­si’nde­ki Yö­rü­koğ­lu Se­lim ve Or­han Ha­kal­maz kon­ser­le­ri­nin ip­tal edil­di­ği be­lir­te­rek, et­kin­lik­te sa­de­ce ka­dı­la­rın el eme­ği göz nu­ru ürün­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği­ni söy­le­di. Başkan Tepebağlı, Çamlıyayla Zevzek Tepeasi ve Toroslar Ayvagediği Mahallesinde açılan iğne oyaları stantlarına bölgemiz insanlarının gösterdiği ilgiden memnun olduklarının altını çizerek, iğne oyasının artık Çamlıyayla ilçesi ile özleştiğini, Namrun ya da Çamlıyayla denildiği zaman ise ilk önce akla iğne oyasının geldiğini ifade etti.Çamlıyayla İğne Oyası'nın hem Türkiye'de, hem de tüm dünyaya duyurulması yönünde çok sayıda etkinliğe katıldıklarını hatırlatan Başkan Tepebağlı “Daha öncede ifade ettiğim üzere her bir iğne oyasının farklı anlam ve değeri var. 2014 yılında ilkini yaptığımız İğne Oyası Festivalinin 6.sını bu yıl Toroslar Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdik. Festivalimizin Çamlıyayla ve Toroslar ilçesindeki etkinliklerine çok güzel katılımlar oldu ve buralarda açılan stantlarda kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı. Ben biri kez daha böyle güzel bir organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan en büyük destekçimiz Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz ve Toroslar Belediye çalışanlarına teşekkür etmek istiyor, el emeği göz nuru iğne oyalarımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kez yeniliyorum” dedi.