Tarsus Haber| Yenises Gazetesi
Yazar: HALİL AKSOY - 1 Kasım 2022 Salı - Okunma: 335

YAHYA KEMAL BEYATLI

2 Kasım 1884 tarihinde Üsküp’te doğup 1 Kasım 1958 tarihinde İstanbul’da vefat eden ve asıl adı Ahmed Agâh olan Yahya Kemal Beyatlı gerek cumhuriyet öncesi gerekse cumhuriyet döneminde verdiği eserlerle Türk edebiyatında önemli bir yer edinen şâir ve yazarlarımızdandır. Eli kalem tutan her insan gibi o da yetiştiği ve bulunduğu ortamdan etkilenmiştir. Aile çevresi, Fransa ve İstanbul hayatı onun düşünce dünyasını şekillendirmiştir. Fransa’da yaşadığı yıllarda tarih hocası Albert Sorel’in etkisinde kaldığını dile getirmiştir. Şiirde musikiye önem veren Yahya Kemal, “saf şiir” anlayışına sahiptir. Şiirlerini “Ok” şiiri haricinde aruz vezniyle yazmıştır. Türkçeye olan sevgisini: “Bu dil ağzımda annemin sütüdür” mısraında dile getiren şâir, eski tarzda yazdığı şiirlerinde Osmanlı Türkçesi dönemi dilini kullanmış, yeni tarzda yazdığı şiirlerinde ise yaşayan Türkçeye önem vermiştir. Şiirlerinde çok çeşitli konulara yer veren Yahya Kemal’in bazı şiirleri ders kitaplarında da yer almıştır. “Akıncı” şiirinin ilk beyti şöyledir: “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.” “Mohaç Türküsü” adlı diğer kahramanlık şiirinden bir beyit: “Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle / Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle.” “Endülüs’te Raks” şiirine “Zil, şal ve gül... Bu bahçede raksın bütün hızı / Şevk akşamında Endülüs üç def’a kırmızı.” Beytiyle başlayan Yahya Kemal, şiirini şu beyitle bitirir: “Gözler kamaştıran şala, meftûn eden güle / Her kalbi dolduran zile, her sineden: ‘Ole!’” Kanuni döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Camii’nde kıldığı bir bayram namazını “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde şu mısralarla anlatır: “Ulu mabedde karıştım vatanın birliğine / Çok şükür Tanrı’ya gördüm bu saatlerde yine / yaşayanlarla beraber bulunan ervahı / Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.” “Rindlerin Akşamı” şiirinde insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini anlatır gibidir: “Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç / Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç.” Yahya Kemal, az ve öz yazan bir şâir ve yazar... Önemli olan çok yazmak değil, kalıcı yazmak, yazabilmektir. Yahya Kemal, bunu başarmış edebiyatçılarımızdandır. Yarın, şâirimizin vefatının 64. yıl dönümü. Bu vesile ile şâirimize Allah’tan rahmet diliyoruz.