Tarsus Haber| Yenises Gazetesi
Yazar: HALİL AKSOY - 17 Ekim 2022 Pazartesi - Okunma: 374

EĞTİMİN TEMELİ

Eğitimin temeli ilköğretimdir. Bir milletin geleceğini şekillendirecek, onu geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak öğrencilerin yetişmesinde en önemli dönem ilköğretim dönemidir. Her ne kadar anaokulu dönemi de göz ardı edilemezse de ilköğretimin yeri ayrıdır. İlköğretim dönemi, insanın, hayatı ve çevreyi tanımaya başladığı dönemdir. Bu dönemin eksik veya yetersiz olması telafisi güç hasarlar meydana getirir. Bu sebeple her devlette ilköğretim mecburidir ve parasızdır. Gelecekte memlekette çeşitli görevler yapacak insanların istenen seviyede yetişmesi hem o kişiler hem de o kişileri yetiştiren devletler için son derece önemlidir. İlköğretim, kişinin bilgi ve becerilerinin tespit edildiği, karakterinin şekillendiği dönemdir. Çalışkanlık, dürüstlük, yardımlaşma, insanlarla iyi geçinme, millî ve manevî değerleri benimseme ve onlara sahip çıkma, bilgiyi öğrenme ve kullanma becerisi kazanma, kendini geleceğe hazırlama gibi hususlar her insan için olmazsa olmazdır. Bu dönemde yeteneklerine göre yetiştirilen insanların ileriki yıllarda hem kendilerine hem de mensup olduğu millete faydası daha çok olacaktır. Her öğrenci ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geleceği hazırlanmalı, meslek sahibi olacaklar mesleklere, yüksek tahsil yapmak isteyenler de en iyi donanımla yüksek tahsile hazırlanmalıdır. Bir insanı iyi yetiştirmek sadece o insanla ilgili değildir. O insanları geleceğe hazırlayan öğretmen unsuru da çok önemlidir. Öğretmenler de her yönüyle örnek insan olmalıdır. Bu da yetmez, öğrencilere öğretilecek bilgilerin hem o kişi hem de o öğrencinin mensup olduğu millet için de önemi büyüktür. Çağın dışında kalmış, öğrenene hiçbir fayda sağlamayan müfredatla öğrencileri geleceğe hazırlamak mümkün değildir. İlköğretim önemlidir çünkü ilköğretim hem öğrencilerin hem de milletin temelidir. Bu temel ne kadar sağlam olursa üzerine yapılacak bina da o kadar sağlam olacaktır. Temelin çürük olması felakettir. Uluslararası arenalarda yapılan çeşitli imtihanlar ve başarı sıralamaları, ülkemizde eğitimin hiç de istenen seviyede olmadığını gösteriyor. Hem liselerimiz hem de üniversitelerimiz tel tel dökülüyor. Bu, hazin bir durumdur. Sadece hazin değil, korkutucudur da aynı zamanda. Çünkü milletin istikbali ve istiklali söz konusudur. Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiye sahip olmadığınız müddetçe gelişmiş ülkelerin pazarı olmaktan kurtulamazsınız. Bu sebeple eğitimin ilköğretimden yükseköğretime kadar yeniden ele alınması şarttır, hem de en kısa zamanda.