Tarsus Haber| Yenises Gazetesi
Yazar: Abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma - Okunma: 682

CAHİLE DAİR

(HALİL AKSOY) Dilimize Arapçadan giren cahil kelimesi Türkçe Sözlük’te şu anlamlar verilerek açıklanmış: 1. Öğrenim görmemiş, okumamış. 2. Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. 3. halk. Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız). Cahil kelimesinden türetilen kelimeler: cahilane, cahilce, cahilcesine, cahiliyet, cahilleşebilme, cahilleşebilmek, cahilleşme, cahilleşmek, cahillik. “Kara cahil” ve “zırcahil” kelimeleri “çok cahil” anlamlarına gelir. Cahil kalmak: Bilgi edinememek, bilgisi olmamak., demek. Cahillik etmek şu iki anlama gelir: 1. Bilgisizliğini göstermek. 2. Gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden kusur işlemek. Cahil cühela: Bütün cahiller, cahillerin hepsi, anlamına gelir. (Bir şeyin) cahili olmak deyiminin anlamı şudur: O şey hakkında bir fikri, bir bilgisi olmamak. Araplarda Müslümanlıktan önceki çağa Cahiliye Dönemi adı verilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in cahillerle ilgili iki ayetinin mealini yazalım: En’âm suresinin 165. ayetinden: “O hâlde sakın cahillerden olma.” A’râf suresinin 206. ayetinden:” Cahillerden yüz çevir.” Atasözleri: Cahil olan kimse, vakitsiz öten horoz gibidir; cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür; çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez; cahile söz anlatmak köre renk tarifi gibidir; cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir. Huzurî’den bir dörtlük: Cahil olan cesur olur ekseri Hasudda görülmez rahat eseri Sivri akıllıdır bazı serseri Kızınlan darılır karısın boşar. * İTİZAR 6.6.2022 tarihinde “SİYASETTE DİL” başlığıyla yayımlanması gereken yazı, sehven “TOPRAĞA DAİR” başlığıyla yayımlanmıştır. Yazarımızdan ve siz okuyucularımızdan özür dileriz.                                    YENİSES