Tarsus Haber| Yenises Gazetesi
Yazar: Abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma - Okunma: 1779

HAVALİMANIMIZ

(A.MURAT KARADEMİR) Tarsus’ta yapımı hummalı bir şekilde devam eden Çukurova Bölgesel Havaalanımız var. Havalimanı bölgemiz açısından önemli bir proje. Çok önemli bir yatırım. İhracat için önemli. Turiz açısından önem arzediyor. İstihdam açısından çok önemli. Havalimanının tamamlanıp faaliyete geçmesinden sonra büyük bir hareketlilik olacak. Ne demişler nerede hareket orada bereket. İhracat açısından, turizm açısından, istihdam açısından, taşımacılık açısından çok önemli katkılar sunacak olan bu havalimanı daha birçok alt grup sektörü olumlu yönde etkileyecek. Tarsus ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Türkiye’nin 4. büyük havalimanı olma özelliğini taşıyacak havaalanı Mersin ve Adana”nın ortasında olması sebebiyle de çok büyük bir alana hizmet verecek. Adana sanayicisi, Mersin sanayicisi, işçisi, yolcusu çok büyük bir nefes alacak. Faaliyete geçtikten sonra 12 milyon yolcu kapasitesinin hedeflendiği havalimanı, kargo taşımacılığına da büyük katkı sağlayacak. 50 uçak kapasiteli apronlara sahip olacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı faaliyete geçtikten sonra ise devlete de 300 milyon avroluk kira bedeli getirecek. 8 mil­yon met­re­ka­re alan üze­ri­ne ku­rul­an havalimanımız bir adet 60 met­re ge­niş­li­ğin­de, 3 bin 500 met­re uzun­lu­ğun­da ana pis­ti; bir adet 45 met­re ge­niş­li­ğin­de, 3 bin 500 met­re uzun­lu­ğun­da ye­dek pis­ti; tak­si yol­la­rı ile özel, kar­go ve yol­cu ol­mak üze­re yak­la­şık 50 uça­ğa hiz­met ve­re­bi­le­cek ap­ron­la­ra sa­hip. Tür­ki­ye'de bir­kaç ha­va­li­ma­nı­nın sa­hip ol­du­ğu hem ka­ra­yo­lu hem de de­mir­yo­lu ile çev­re il­ler­den ula­şım son de­re­ce ra­hat ve hız­lı ola­ca­k. Tarsuslu, Adanalı, Mersinli uzun zamandır bu yatırımın tamamlanmasını bekliyor. Yakın bir zamanda ise bu havaalanı hasretimiz bitecek. Herkese şimdiden hayırlı olsun. Havaalanının yapılıyor olması bizleri rehavete sokmamalı. Tarsuslular olarak bu havalanından ne kadar çok faydalanabilirizin çalışmalarını yapmalıyız. Havalanı sayesinde çok çeşitli iş imkanları da ortaya çıkacaktır. Ön almak için proje üretmeli, gerekli eğitimleri almalı, yatırım yapmalı, Tarsus”un geleceğine yön verecek bu yatırımdan yeterince faydalanmalıyız. Gözümüz kulağımız açık olmalı ki ayağımıza gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. El ele vermeli, önümüze çıkabilecek engelleri birlikte aşmalıyız. Tarsus’un geleceği aydınlık gözüküyor. Bu aydınlığı daha ileriye götürmek bizlerin elinde. Çalışmalı, gayret göstermeli, birarada olmalıyız. Havalanının önemini idrak etmek, hepimizin geleceğini kurtaracaktır. Esen kalın...