Tarsus Haber| Yenises Gazetesi
Yazar: Abdullah - 1 Haziran 2022 Çarşamba - Okunma: 1783

GAZİLERİMİZ GEZİDE

Tarsus belediyesinin katkılarıyla gazilerimiz Doğu Anadolu gezisi yaptı. Çok güzel bir etkinlik. Özellikle gazilerimiz ve yakınları bu gerçekleşen geziden oldukça memnun kaldılar. Bu tür etkinliklerin artmasını canı gönülden istiyorlar. Bu etkinlik sayesinde gazilerimizin gönülleri kazanıldı. Tar­sus Be­le­di­ye­sinin Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri anı­sı­na Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Tar­sus Şu­be­si Üye­le­ri ve Tür­ki­ye Ku­va­yi Mil­li­ye Mü­ca­hit­ler Der­ne­ği Tar­sus Şu­be­si üye­le­ri olan Tar­sus­lu ga­zi­le­re, Kars Sa­rı­ka­mış ge­zi­si or­ga­ni­ze etkiş oması memnuniyet verici oldu. Ge­zi kap­sa­mın­da Kars’a var­ma­dan Si­vas, Er­zu­rum, Er­zin­can’ı zi­ya­ret eden ga­zi­ler böl­ge­nin kül­tü­rel ve ta­ri­hi ya­pı­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti. Ga­zi­lerimiz gezi etkinliği kapsamında Si­vas Kon­gre Bi­na­sı, kent­te bu­lu­nan ta­ri­hi ya­pı­lar ve ca­mi­le­ri zi­ya­ret et­ti. Er­zin­can da ise Ye­ral­tı Ba­kır­cı­lar Çar­şı­sı ve ta­ri­hi yer­ler zi­ya­ret edil­di. Ar­dın­dan Er­zu­rum ili­ne va­ran Ga­zi­ler bu­ra­da bu­lu­nan Üç Küm­bet­ler, Ulu Ca­mi ve Çif­te Mi­na­re, La­la Pa­şa Ca­mi, Taş­han Ol­tu­ta­şı İma­lat­çı­lar Çar­şı­sı ve son ola­rak da Kur­tu­luş Sa­va­şı­nın kri­tik nok­ta­la­rın­dan bi­ri olan Er­zu­rum Kon­gre­si­nin ya­pıl­dı­ğı bi­na­yı zi­ya­ret etme imkanını yakaladılar. Gaziler, Kars İlinde birçok yeri gezerek bir nevi zaman tünelinde geçmişi hatırladı.  Yaklaşık 200 kişilik olan gazi grubu ilk olarak Kars Kalesi önünde bulunan Bedesteni gezdi. Kars Müzesini de gezen Gaziler burada bulunan Selçuklu Döneminden kalan eserleri inceledi. Ardından Ermenistan Sınırında bulunan Ani Harabeleri ziyaret edildi. Son olarak Sarıkamış Şehitliğini ziyaret edip vatan uğruna canını feda edip, karların soğuk kucağına gömülen şehitlerimiz için dua edildi. Gaziler daha sonra Kars yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen gaziler, “Böy­le bir or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­ti­ren Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’  çok te­şek­kür ede­riz, biz­le­ri onur­lan­dı­ran bir or­ga­ni­zas­yon ol­du. Bu­ra­da bu­lun­mak çok gü­zel, in­sa­nın tüy­le­ri di­ken di­ken olu­yor çün­kü her yer­de, gez­di­ği­miz her alan­da ta­ri­hin de­rin­lik­le­ri­ne ini­yo­ruz. Bel­ki de be­le­di­ye­miz bi­ze bu im­kâ­nı ver­me­sey­di bu gü­zel ta­ri­hi gü­zel­lik­le­ri hiç gö­re­mez­dik” diyerek Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan ve ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. Yerel yöneticilerimizin bu tür etkinlikleri yaparak insanlarımızın gönlünü kazanması da ayrıca takdir edilecek bir durum. Bu gezilerin sadece Doğu Anadolu ile sınırlı kalmaması ve ülkemizin birbirinden önemli ve güzel yerlerinin gezilmesini sağlaması da isteniyor. Esen kalın...