AILELERE YANGIN YARDIMI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, fark­lı ne­den­ler­le mağ­du­ri­yet ya­şa­yan ai­le­le­re des­te­ği­ni sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Tar­sus ve Çam­lı­yay­la’da de­ği­şik ma­hal­le­ler­de ya­şa­yan ve fark­lı ta­rih­ler­de çı­kan yan­gın­lar­da ev­le­ri ve eş­ya­la­rı za­rar gö­ren 8 ai­le­ye, oluş­tu­ru­lan du­rum ra­por­la­rı doğ­rul­tu­sun­da be­yaz eş­ya ve ya­tak yar­dı­mın­da bu­lun­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan te­min edi­len eş­ya­lar Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nde mağ­dur va­tan­daş­la­ra tes­lim edil­di. Çamlıyayla’da bir aile olmak üzere, Tarsus’un Ulaş, Emirler, Fevzi Çakmak, Fatih, Gazipaşa, Kavaklı ve Özel Bahşiş Mahallerinde ikamet eden ve değişik tarihlerde evlerinde çıkan yangınlar neticesinde eşyaları yanıp, mağduriyet yaşayan 8 aileye Büyükşehir tarafından toplam 6 adet çekyat, 3 adet buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 6 adet yatak ve 1 adet fırın verildi.Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, bu zor gününüzde sizleri yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen eşyalar bugün sizlere teslim edilecek. Umarım bir daha böyle kötü bir olayla karşılaşmazsınız. Bu eşyaları güzel günlerde kullanmanızı diliyorum” ifadesini kullandı. (Mersin Büyükşehir Belediyesi)